České černé Raku - duben 2016 - Zastávka u Brna

České černé Raku - duben 2016 - Zastávka u Brna

O práci našeho volného sdružení keramiků a přátel keramiky toho bylo na stránkách portálu Artkeramika.cz i našich osobních stránkách již hodně napsáno…na naši akci jsme pozvali veřejnost i již ukázali množství obrázků.

Byly a budou to i nadále výpaly inspirované dovednostmi našich dávných předchůdců, keramiků pracujících ve městě Kyoto a jeho okolí v dalekém Japonsku. Máme k dispozici letitý popis a obrázek / zr. 1736 / kdysi používané pece, i moderní rozbory používaných glazur – jejich složení a i vzorky použitých mletých, vulkanických minerálů. Historii popsal velmi pěkně a zcela vyčerpávajícím způsobem Petr Toms v jednom z předchozích článků na www.Artkeramka.cz

Pokračování tohoto článku »»»

Pozvánka - ČESKÉ ČERNÉ RAKU

Pozvánka - ČESKÉ ČERNÉ RAKU

ČESKÉ ČERNÉ RAKU
Můžete být svědky této události :
Tým keramiků uskuteční sérii výpalů keramických misek, technologií dle starých tradičních Japonských mistrů. Výpal bude veden v kopiích historických pecí, s použitím rychlo ohřevu dřevěným uhlím s vháněným vzduchem při teplotách kolem 1250°C.
Materiálem pro nově formulované glazury Černého Raku jsou mleté čediče, všechny původem z místních zdrojů – z nalezišť Čech a Moravy.
Kdy:
Sobota 9.4.2016 10:00–20:00
Neděle 10.4.2016 8:00–18:00
Kde:
Zahradnictví Zastávka – nádvoří
ulice Pod Ploty
Zastávka u Brna
Mapy.cz

České černé Raku 2015 – v keramickém centru Doupě

České černé Raku 2015 – v keramickém centru Doupě

Na úvod a od přátel :

Jedná se o první podobný experiment v Česku. Z povahy věci nelze zaručit konkrétní výsledky.

KC Doupě – pozvánka na tuto akci

Moje cesta k ČernoRaku 2015 je jako obvykle poněkud delší a klikatější. Prvními jiskřičkami, byly informace na internetu, kde jsem nacházel zprávy i obrázky misek pálených legendární, starou technikou Kuro Raku. Jsou to vesměs práce mistrů, keramiků z oblasti města Kyoto v Japonsku. Naživo, to bylo jen krátké setkání, na malé ale skvělé výstavě prací hrnčířů z Číny, Koreje a Japonska – Chawan ve Vídeňském umělecko průmyslovém muzeu někdy na počátku roku 2010. Nejstarší exponát pocházel z 8 století.

Pokračování tohoto článku »»»

ČÍNA - HLINĚNÉ POKLADY

ČÍNA - HLINĚNÉ POKLADY

Tentokrát jsme nemuseli jet daleko, tuto zajímavou akci navštívili u nás „skoro doma“ – v Brně. Díky Monice Jankůj v její výtvarné dílně Matilda, jsme s Tomášem popili dobrý čaj, … zúčastnili se promítání obrázků a povídání o nevšední dlouhé cestě keramika – cestovatele Petra Tomse, po tradičních centrech výroby keramiky v Číně. Prohlédli si velké množství vystavených vzorků, a to nejen keramiky, ale i celé řady materiálů, pomůcek a originálních nástrojů kterými je čínskými řemeslníky – a vesměs starými, tradičními postupy, i jejich současná keramika vyráběna. Prostřednictvím obrázků nakoukli do jejich prostředí, přírody, ale i měst a městeček, vesnic….uliček a dílen, / i kuchyní a ložnic/ , kde občas i „na směny žijí“, vesměs ve velmi skromných podmínkách pracují – vytvářejí svá díla.

www.dilnamatilda.cz
www.artkeramika.cz

fotoalbum – Matilda
fotoalbum – Matilda 2

Dubí – keramický workshop – září 2013 - II.

dubi2V druhé části reportáže , k obrázkům, přidávám už jen odkaz na článek naší spolucestující paní Mirky Randové na portálu Art keramika a poděkovat za pozvání pana doc. ak. soch. Pavlu Jarkovskému, vedoucího ateliéru Designu keramiky – FUD UJEP v Ústí nad Labem, i jeho spolupracovníkům a studentům.
Přidávám i něco málo obrázků účastníků a pro představu i nakouknutí na některá pracoviště této krásné školy, a i nahlédnutí do její výstavní síně v Dubí.e-kontakty:
www.artkeramika.cz
fud.ujep.cz

fotoalbum – Dubí – keramický workshop – září 2013 -II.