Zahradnické centrum Zastávka

Naše zahradnictví a prodejna se nachází na hranici pozemků města Rosic a obce Zastávka u Brna. Příjezdová komunikace vede od železničního přejezdu a poštovního úřadu Zastávka. Je to asfaltová cesta „Pod ploty“. Od Brna jsme vzdáleni cca 20 km západním směrem, a asi 7 km od dálnice Brno – Praha . Pro příjezd je možno využít dálniční křižovatky Velká Bíteš, Domašov, Ostrovačice nebo Kývalka.

Naše pozemky jsou v nadmořské výšce 320 m.n.m. Nejvyšší bod v okolí je již přes 450 m.n.m..Údolím ve středu obce protéká potok Bobrava, vede silnice I třídy a železniční trať Brno – Jihlava. Směrem od Brna jsme již za prvními kopci , ve velké kotlině, uzavřené lesy od západu a severu, otevřené k jihovýchodu. Klimatické podmínky jsou zde, vzhledem ke kopcovité a zalesněné krajině na pokraji Českomoravské vysočiny podstatně drsnější, než ve městě Brně. Naše hlavní kultivační plocha je umístěna na náplavech později vyrovnaných navážkami , z části na mírném východním svahu upraveném do teras.

Zahradnictví bylo založeno v r. 1991, ale rozhodující část pozemků jsme získali až v roce 2004. Celková výměra našich pěstebních ploch je necelý 1 ha, a větší část je určena pro zboží v nádobách – kontejnerovnu. V naší letošní nabídce najdete především okrasné dřeviny ale pěstujeme i trvalky, skalničky, rostliny na střešní zahrady, okrasné traviny, bambusy a drobné vřesovištní rostliny.

Sortiment okrasných dřevin stále rozšiřujeme o nové druhy jak řízkované tak roubované na různě vysokých kmíncích. Najdete u nás i vlastní sběry čarověníků získávané z přírody . V našich podmínkách není možné pěstovat celý sortiment rostlin pro všechny typy stanovišť a tak část zboží, především větší stromy nakupujeme od amatérských i profesionálních pěstitelů. A tak pravidelně, kromě standardního sortimentu nabízíme celou řadu nových druhů, které u nás zatím nebyly běžně pěstovány. Naše prodejna je specializována na bonsai nářadí a pěstitelské potřeby. Nabízíme jak vlastní, tak českou i dovozovou keramiku pro bonsaje a doplňkové rostliny, tak i plastové pěstební nádoby, substráty, hnojiva atd.

To je současný stav . Naše nabídka bude dále doplňována a rozšiřována jak v sortimentu rostlin a zboží, tak i o služby spojené s realizací a údržbou zahrad, akce pro tvůrce bonsají, ale i keramiky a další.

Zahradnické centrum Zastávka
Zahradnické centrum Zastávka