Čarověníky

Čarověníky – v odborné zahradnické literatuře se nejčastěji setkáme s označením pouze ve zkratkách – v angličtině W.B. – / Witche´s Broom /, v překladu snad čarovějné koště, v němčině H.B. /Hexenbessen /.

Co to je ?

Občas se zdá, že si někdo mocný pro nás rozvěsil po stromech jakési živé ozdoby. Někdy jsou tvaru koule, jindy hnízda či kužele , které je možno na terminálech nebo v korunách stromů snadno rozeznat . Jsou to pozměněné části rostlin, od normálních větví a listů či jehlic se zpravidla liší hustými pomaleji rostoucími výhony, tvarem a větším množstvím nahlučených pupenů , někdy i tvarem , velikostí a barvou jehlic. Rozmnožování je zpravidla možné pouze roubováním, u plodných rostlin někdy i výsevy semen.

A jak to vzniká…

Odpověď která je výstižná zní „to ví jen bůh“ . Na tuto otázku zcela přesná odpověď zatím není známa. Je tu však celá řada teorií. Někdo věří na vlivy extrémních podmínek prostředí a chemického složení hornin v podloží, například hadců, jiný na přítomnost radonu nebo ozonu po úderech blesků, jindy by snad mohly být příčinou vzniku exhalace či nějaký požer pupenů hmyzem , mutace vlivem extremních výkyvů teplot atd. Na tuto otázku prostě zatím není spolehlivá odpověď. Na stovkách dobře rostoucích a v řadě případů velmi zajímavých nových rostlin je však zřejmé, že se nejedná o projev nějakých přechodných vlivů či nemocí. Spíš je tomu naopak, rostliny tohoto původu jsou zdravé, dobře vybarvené a velmi vitální. Řada sběratelů tyto rostliny pěstuje již několik desítek let a u některých již byly nalezeny a rozmnoženy čarověníky druhé a třetí generace. /např. P.mugo mops/.

carov.sw1

Jeden z mých docela zajímavých nálezů. Bulharsko, pod vrcholem Orelku, v září 1987