Blázni dělají svět použitelným…

blazni001„Blázni dělají svět použitelným…“ , mi kdosi napsal do komentářů k předchozímu povídání…Snad je tomu tak, nevím. Jsem spokojený když můžu dělat co mě baví, když se mi práce alespoň trošku daří, mám práci….

Tedy je fakt, že do té práce s hlínou, než se dostane na kruh, se až tak moc nikdo nežene. A to jsme si teď s Anitkou vymysleli, že budeme zkoušet jak barví různé hlíny z pro nás zajímavých nalezišť. První dva vzorky z pod Krušných hor už jsou rozplavené a suší se. Půjdou do následující pece…

A tak pár obrázků a poznámek k předchozímu výpalu . Dříví už máme suché, z počátku byla použita silnější polena akátu, později slabší borovice se smrkem… Dokončili jsme již z větší části úpravu okolí pece, tak nějak aby se na to dalo koukat, obrázek č.1. Pro využití místa jsem umístil několik váz opět i do prostoru komína jak je vidět na obrázku č.2. Abych ohni a kouři trochu víc zkomplikoval průchod pecí, jsem tentokrát použil i odřezky z podkladních plátů a umístil nejnižší vrstvu i nad vstup do komína – tak jak je vidět na č.3. Pro výpal uvnitř neglazovaných, různě velkých misek pro bonsaje a doplňkové rostliny je možné využít v peci každé místečko a uložit i několik kusů na sebe..4. Nakládání pece je bohužel práce na celý den .5+6. A obrázek č.7. s Anitkou, je z večera, kdy už se teplota v peci pohybovala nad 1000°. Pec je dost dobře izolovaná a tak než vychládne trvá dlouhé tři dny. To je pohled na který se snad nejvíc těšíme, je to dobré, vše stojí tam kde má…č.8+9. Mimo jiné byly opět použity glazury japonského typu Shino a nová , námi míchaná glazura s hadcem, to je ta zelená nebo i žlutá…10. Z části je vsázka odebrána, na nádobách uprostřed snímku je glazura s popelem akátu..11. Na hraně plátu v největším žáru bylo několik maličkých misek „ bublajících “ glazura s karbidem křemíku ..12+13. Hostující „brambora“ na ikebanu, s hadcovkou, je od Jarmily..15. A na zbývajících obrázcích jsou různé naše výrobky. S dosaženou teplotou výpalu nad 1350° i s pestřejšími barvami se stopou náletů popela a našeho ohně, které tentokrát pěkně vyšly z mírně redukčního prostředí v peci, jsem docela spokojený, ale ještě musíme příště vyzkoušet…no uvidíte.

Fotoalbum – Blázni dělají svět použitelným…